Andreas Lunde
Soldathemspriset för föredömlig Ledning av Soldater har 2015 tilldelats Major Andreas Lunde.
Mj Lunde tilldelades priset med följande motivering:

Major Lunde tilldelas 2015 års Soldathemspris därför att han alltid sätter sina soldater och deras familjer i första rummet genom att prioritera anhörigstöd och personalvård, tillika med hans omsorg om och intresse för en både fysiskt och psykiskt god arbetsmiljö.


Priset delades ut i samband med Soldathemsförbundets Kongress som i år hölls på Soldathemmet vid Livgardet den 6-8 maj.Kongressmiddag hölls på Livgardets mäss och där delades priset ut.

 Föreståndare Marianne Kjellberg, pristagaren och ordförande Lisa Mobrand.


Hem | Hyr ett Soldathem | Öppettider | Hitta hit | Kontakta oss | SoldathemsprisetCafeteria | Shoppen | Aktiviteter | Någon att prata med | Låna lokaler


Soldathemmet vid Livgardet
Granhammarsvägen 1
196 92 Kungsängen
Telefon: 08 - 581 711 40
Mobil: 070 - 797 11 40

E-post: kungsangen@soldathem.org
Facebook: soldathemmetLG
Instagram: soldathemmetLG
Org.nr: 815200-3904