Sgt. Fredrik Blomqvist
Motivering:

Hans närvaro och engagemang har satt avtryck i hela GU-kullen för vilka han är ett självklart föredöme och exempel. Han ställer tydliga krav och får rekryten att vilja rätta till när det blivit fel och känna stolthet när man lyckats med uppgiften. Han är ofta närvarande och öppen, med en egensinnig humor, men när det krävs går han in i rollen som befäl, ett distansmarkerande som ger soldaten trygghet i att SGt Blomqvist vet vad som behövs i den stund det behövs. Han visar ett ledarskap som stärker soldaten och ingjuter glädje i arbetsuppgifterna.
Själva Soldathemspriset med motivering


Soldathemmets ordförande, garnisonspastor Lisa Mobrand överlämnar priset till Fredrik Blomqvist

Soldathemmets vice ordförande Anne-Charlotte Leijon överlämnar prisbuketten och gratulerar.


Styrelseledamot Christian Johannesson delar ut Nallen - symbolen för att priset handlar om de mjuka värdena i ledarskapet.


Stf. RegementsChef Gustaf Duvberg håller tal till rekryterna och pristagaren.

Fredrik håller sitt tacktal och säger bl a att han tycker det är väldigt roligt att fortfarande vara relevant hos soldaterna trots 3 månaders pappaledighet.


Gu kompaniet på prisutdelning


GU kompaniet och delar ur Soldathemmets styrelse på prisutdelning


Pristagaren Blomqvist som poster boy för Soldathemspriset.


Fredrik Blomqvist och Stf. RC Gustaf Duvberg tillsammans med nästan hela styrelsen. från vänster: Shapoor Azad, Christian Johannesson, vice ordförande Anne-Charlotte Leijon, till höger om Duvberg Arne Wallqvist, Ricard Wijkman Koljo och ordförande Lisa Mobrand.


Fredrik i samspråk med Duvberg


Efter prisutdelningen - den traditionella smörgåstårtan!


När Sgt. Blomqvist fick priset vara han pappaledig och ansvarade för det här charmtrollet


Kändismingel på prisutdelningen! Från vänster GU-chef Jonas Landqvist, BatC 12:e Bat Henrik Nordén, pristagare Fredrik Blomqvist och Regementsförvaltare Richard Örnesved


Hem | Hyr ett Soldathem | Öppettider | Hitta hit | Kontakta oss | SoldathemsprisetCafeteria | Shoppen | Aktiviteter | Någon att prata med | Låna lokaler


Soldathemmet vid Livgardet
Granhammarsvägen 1
196 92 Kungsängen
Telefon: 08 - 581 711 40
Mobil: 070 - 797 11 40

E-post: kungsangen@soldathem.org
Facebook: soldathemmetLG
Instagram: soldathemmetLG
Org.nr: 815200-3904