Sven Lundin

2017 års soldathemspris delades ut den 13 juni. Årets pristagare är 1:e sgt. Sven Lundin.
Motivering
1:e sergeant Sven Lundin tilldelas 2017 års Soldathemspris därför att han, genom sitt pedagogiska och ödmjuka ledarskap, gör att soldaten känner sig trygg, både vad gäller sin utbildning och som individ. Hans alltid välmotiverade kritik eller beröm stärker soldaten i dennes personliga och yrkesmässiga utveckling. Han ses som en förebild för sina soldater genom att visa förståelse och objektivitet oavsett situation.Föreståndare Marianne Kjellberg hälsar välkomna och förklarar Soldathemsprisets innebörd.


I väntan på att prisceremonin skall ta sin början.


Soldathemmets ordförande Lisa Mobrand läser motiveringen till priset.


Föreståndare Marianne förklarar att Nallen är en symbol för att priset handlar om de
mjuka värdena och hoppas att den skall följa Lundin åt i hans arbete i framtiden
.


Styrelseledamot Ricard Koljo överlämnar prisbuketten.


RC Tistam: Det är fantastiskt att Soldathemmet på eget initiativ instiftat ett pris för att
lyfta fram det goda ledarskapet på Livgardet. Det visar på det stora engagemang
som soldathemmet har i Livgardet
.


RC Tistam : Under min tjänstgöring i Afghanistan fick jag lära mig att där, gemom att
lägga sinhand i någon annans hand, visar att man lagt sitt förtroende hos den personen"RC Tistam: "Jag har inget som helst problem med att gå hand i hand med Lundin"


Sven Lundin föklarar att han med glädje och stolthet
tar emot Soldathemspriset.12:e Komp kom och såg sin 1:e sergant få Soldathemspriset.


En glad och stolt pristagare.


Här huggs det in på smörgåstårtan.


Styrelseledamot Ricard Koljo i samspråk med Gu-chef Jonas Landqvist.


Orfdförande Lisa Mobrand i samspråk med styrelseledamot Mona Lindberg, rekryt Patrik Johansson, m.fl.


Pristagare Lundin i livligt samspråk med sina rekryter.


Soldathemspriset

 

 
 

Läs mer om oss genom att klicka på ämnet:

Vår historia | Café | Shopp | Anhöriga | Värnpliktiga | Möteslokaler | Markabil | Bibliotek | Hemvärnet & andra FM-organisationer | Soldathemspriset | HEM