Vår historia
Soldathemsrörelsen har sin upprinnelse i den dynamiska andra halvan av 1800-talet med industrialisering, upprustningen av landets försvar och, genom Konventikel-plakatets upphävande 1852, sällskaps- och föreningsbildarnas tid. Vår förening som ursprungligen hette ”Föreningen Soldaternas Vänner” bildades den 22 juni 1877 och var den första soldathemsföreningen som bildades i Sverige, men följdes raskt av många, många fler på olika platser i Sverige. Redan 1899 var föreningarna så många runt om i Sverige att man såg det nödvändigt att bilda ett riksförbund, Svenska Soldathemsförbundet. Vid den här tiden fanns det 5 olika regementen i Stockholm, de flesta förlagda på och i närheten av det slumområdet ”Träsket” och på Ladugårdslandet. Det var många soldater och kasernerna räckte inte till alla, utan soldaterna hyrdes in i de slumkåkar som täckte området. Verksamheten var inriktad på att i lyfta soldaterna ur ”misär och dryckenskap ” genom att bjuda på kaffe och smörgås, sång, musik och predikan och hjälpa dem att komma till tro. Föreningen har dock aldrig krävt att de besökande soldaterna ska vara kristna, verksamheten har aldrig varit exklusiv för troende soldater utan alltid öppen för alla.
Föreningen växer i rask takt och får många donationer och kan redan 1904 köpa in en egen fastighet – den femte lokalen i ordningen för föreningen – belägen på Linnégatan 48B. Där stannar man till 1942 då Riksdagen beslutat utlokalisera 4 av de 5 regementena som låg i det som nu var Stockholm innerstad, stadsdelen Östermalm. Ett av de utlokaliserade regementena var Svea Livgarde som flyttades till Sörentorp på Järvafältet (Solna). Föreningen blev tvungen att välja vilket regemente man skulle följa och beslöt sig för Svea Livgarde. Den här perioden, 1942 – 1969 är den enda i föreningens historia som man legat innanför ett regementes grindar. Regementet och soldathemmet blev kvar i Sörentorp fram till 1970 då bägge flyttade till Kungsängen, Soldathemmet återigen på egen mark utanför regementsgrindarna. Här byter föreningen namn till ”Soldathemmet vid Livgardet”.

Vill du veta mer om vår historia? Boka en föreläsning av vår Verksamhetschef Marianne Kjellberg!
Tfn: 070-7971140, kungsangen@soldathem.org


Läs mer om oss genom att klicka på ämnet:

Vår historia | Café | Shopp | Anhöriga | Värnpliktiga | Möteslokaler | Markabil
Bibliotek | Hemvärnet & andra FM-organisationer | Soldathemspriset | HEM