Anhöriga

För dig som är anhörig till en värnpliktig soldat är Soldathemmet den naturliga mötesplatsen eftersom vårt läge utanför regementet gör att det inte behövs besöksanmälan, det är bara att komma! Vi håller också Soldathemmet öppet före och efter anhörigdagen.

  • Soldathemmet stödjer utlandsstyrkorna med:
  • Informationsbord om SSHF:s anhörigstöd
  • Föreläsning om anhörigstöd
  • Barnpassning i egna eller Livgardets lokaler vid anhörigträffarna
  • Administrativt stöd runt anhörigträffarna
  • Öppet Soldathem före och efter Anhörigträffen
  • Lokaler och fika om styrkan önskar hålla dagen på Soldathemmet

Som anhörig till en utlandssoldat erbjuder Soldathemmet via Svenska Soldathems-förbundet (SSHF) professionellt stöd med ett nätverk av samtalsstödjare över hela landet.

Ring vår jourtelefon 070-570 9991, alla årets dagar från 07.00 till 21.00

Vi organiserar också olika lokala aktiviteter för anhöriga till utlandssoldater, se vår facebooksida www.facebook.com/soldathemmetvidlivgardet

Läs mer om oss genom att klicka på ämnet:

Vår historia | Café | Shopp | Anhöriga | Värnpliktiga | Möteslokaler | Markabil | Bibliotek | Hemvärnet & andra FM-organisationer | Soldathemspriset | HEM