Soldathemspriset

En soldathemspristagare är en ledare som får de underställda att känna sig trygga och sedda i sin roll och som behandlar sin personal med respekt och visar omsorg om deras väl.

Priset består av en plakett och en nalle med Soldathemmets logotyp på framsidan av sin tröja och Soldathemsförbundets logga på baksidan. Nallen är en symbol för att priset handlar om de mjuka frågorna och är tänkt att följa pristagarens åt och ständigt påminna om att de mjuka frågorna måste få ta plats i det dagliga arbetet.

Vilken person som helst som arbetar på Livgardet kan nomineras till Soldathemspriset och vilken anställd på Livgardet som helst som har en överordnad kan nominera en ledare till priset.
Nomineringstiden löper från 1 januari till 30 mars.
Nomineringar, med motivering, skall lämnas till Soldathemmets föreståndare eller skickas per e-post till kungsangen@soldathem.org
Soldathemsföreståndaren sammanställer därefter nomineringarna och presenterar dem för Soldathemmets styrelse som fattar beslut om vem pristagaren skall bli, baserat på den motivering som lämnas.

Prisutdelningen sker sedan på ett datum som passar tjänsten och tas fram i samråd med pristagaren, styrelsen och Livgardets ledning. Prisutdelningen sker dock alltid innan Soldathemmets sommaruppehåll i juli månad. Soldathemmets ordförande och delar av styrelsen delar ut priset och vi har vid alla tillfällen också haft förmånen av Regementschefens deltagande i prisceremonin.Läs mer om oss genom att klicka på ämnet:

Vår historia | Café | Shopp | Anhöriga | Värnpliktiga | Möteslokaler | Markabil | Bibliotek | Hemvärnet & andra FM-organisationer | Soldathemspriset | HEM
För sjätte året i rad delade Soldathemmet ut Soldathemspriset - för ett föredömligt sätt att leda soldater.
2019 års pristagare var Sgt. Tomas Svensson.
Soldathemmets styrelses motivering för priset är som följer:
Trots att det inte är så många år som skiljer Sgt. Svensson från rekryterna, har han blivit en stark trygghetsfaktor för sina soldater och upplevs som en ”pappafigur”. Han är uppmärksam på hur varje individ i plutonen mår och tar sig tid att lyssna och prata. I samtalen är han inte rädd att bjuda på sig själv och sina egna tillkortakommanden. Han visar ett genuint intresse av att varje rekryt ska lyckas med sin uppgift. Rekryterna känner sig respekterade av Sgt. Svensson, han har stort tålamod när han förklarar och visar hur uppgifter ska utföras och han höjer moralen hos hela gruppen vid övningarna genom sitt engagerade och empatiska sätt att vara.