Andreas LundeSoldathemspriset för föredömlig Ledning av Soldater har 2015 tilldelats Major Andreas Lunde.
Mj Lunde tilldelades priset med följande motivering:

Major Lunde tilldelas 2015 års Soldathemspris därför att han alltid sätter sina soldater och deras familjer i första rummet genom att prioritera anhörigstöd och personalvård, tillika med hans omsorg om och intresse för en både fysiskt och psykiskt god arbetsmiljö.


Priset delades ut i samband med Soldathemsförbundets Kongress som i år hölls på Soldathemmet vid Livgardet den 6-8 maj.Kongressmiddag hölls på Livgardets mäss och där delades priset ut.

 Föreståndare Marianne Kjellberg, pristagaren och ordförande Lisa Mobrand.


 

 
 

Läs mer om oss genom att klicka på ämnet:

Vår historia | Café | Shopp | Anhöriga | Värnpliktiga | Möteslokaler | Markabil | Bibliotek | Hemvärnet & andra FM-organisationer | Soldathemspriset | HEM