Hans BrantåsInspirerade av Kapten Brantås och hans ledarskap av GMU-utbildningen 27 januari – 2 maj 2014 beslutade soldathemmets styrelse att instifta ett pris för att uppmuntra gott ledarskap med speciell inriktning på de mjuka frågorna, dvs  en ledare som inspirerar sina soldater, behandlar dem med respekt och visar omsorg om deras väl, såväl fysiskt som psykiskt inom ramen för de många gånger hårda krav som soldatyrket ställer.
Vår första pristagare var följaktligen den person som inspirerat oss att instifta priset: Kapten Hans Brantås.
Styrelsen motivering var följande:

Kapten Brantås har genom sitt engagemang och ledarskap skapat en GMU-omgång fylld av entusiasm och en starkt positiv inställning till militäryrket som sådant och till Livgardet som arbetsplats. Han har präglat GMU-utbildningen och sina underbefäl i en positiv anda där GMU-soldaten ses som en individ värd respekt och uppmuntran och som en utomordentligt viktig kugge i det som är Sveriges försvar, hemma och i utlandet

Priset delades ut på Soldathemmets årsmöte den 29 april.
 

 
 

Läs mer om oss genom att klicka på ämnet:

Vår historia | Café | Shopp | Anhöriga | Värnpliktiga | Möteslokaler | Markabil | Bibliotek | Hemvärnet & andra FM-organisationer | Soldathemspriset | HEM